Občianske združenie FACTA NON VERBA zásluhou Mariána Mrvu začalo vydávať nový rad publikácií venovaných dejinám Žiliny a jej okolia. Knihy vychádzajú v edícii Memoria nostra. Marián Mrva však dumal ďalej. Rozvinul a do detailov prepracoval svoju myšlienku priblížiť obyvateľom regiónu niektoré doposiaľ málo známe stránky historického vývoja regiónu prostredníctvom pamätníkov, ľudí, ktorí sa tu narodili a zaznamenali písomne i prostredníctvom nákresov, náčrtov, plánov a vzácneho fotografického materiálu obrovské zmeny, ktorými mesto za desaťročia prešlo a prechádza. A takto sa zrodilo vydávanie malej edície vychádzajúcej pod názvom SPOMIENKY NA ŽILINU. Prvým z žijúcich pamätníkov, ktorý zaznamenal svoje spomienky, je pán Ladislav Baránek. V knižke sa rozpamätáva na detstvo, školské a študijné roky prežité v rodnom dome na Predmestí. Jeho nákresy vhodne dopĺňajú textovú časť a presne mapujú objekty aj osoby spojené s touto, pomerne málo publikovanou, mestskou časťou Žiliny. Z jeho súkromného fotografického archívu taktiež pochádzajú vzácne zábery na miesta, ktoré by ste už dnes v takejto podobe v centre Žiliny hľadali márne a ktoré dopĺňajú jeho spomienky na návrat do Žiliny v roku 1959, tentoraz už s manželkou a dvoma dcérami. Jedná sa najmä o autentické fotografie z 50. a 60. rokov z obdobia výstavby sídliska na Hlinách III a Hlinách IV.

Veľkým prianím občianskeho združenia FACTA NON VERBA je pokračovať v mapovaní zmien, ktorými mesto Žilina prešlo, prechádza a ktoré ho ešte v budúcnosti čakajú.

© Facta non Verba, 2010, design and webprogramming: www.janakollarova.sk                                                               Stať sa fanúšikom na Facebooku fb