Expozícia

„Život a dielo Alexandra Lombardiniho – História domu“

Dňa 10.4.2010 o 10 hodine sa uskutočnila slávnostná udalosť venovaná 159. výročiu narodenia právnika, mestského archivára, historika, národovca a vlastenca Alexandra Lombardiniho. V dome jeho rodičov, Aloisa Lombardiniho a Františky Geromettovej, na Hornom vale 9/19 sa udialo odhalenie pamätnej tabule venovanej domu, jeho vzniku a rekonštrukcii. Slávnostný akt previedol konateľ firmy G.R.F. Milan Sekera a primátor mesta Ivan Harman. Následne bol dom slávnostne pomenovaný ako „Dom Lombardini“. Autorom pamätnej dosky a nápisu na dome je žilinský výtvarník akademický sochár Ondrej Lipták.

Následne primátor mesta Ivan Harman a konateľ firmy Milan Sekera prestrihli pásku a slávnostne tak uviedli do života expozíciu pod názvom „Život a dielo Alexandra Lombardiniho – História domu“. Po dlhej dobe sa jedná o muzeálnu expozíciu umiestnenú v centre mesta, ktorá má ambíciu nadväzovať na pôvodné zrušené Mestské múzeum. Od jeho zániku v roku 1948 centrum mesta nemalo muzeálne priestory. Získalo je až teraz v Lombardiniovskom dome. Prvá zmienka o objekte, kde je expozícia umiestnená, pochádza z roku 1706 a jeho prvým známym majiteľom bol Melchior Minárik. Expozícia je prvou súkromnou muzeálnou expozíciou v modernej histórii mesta. Skladá sa z 23 presklenných panelov, situovaných na prízemí a v originálnej renesančnej pivnici, kdem bol pri tejto príležitosti sprístupnený pôvodný vchod, ktorým chodieval ešte Alexander Lombardini. Na prízemí panely obsahujú základnú charakteristiku života a diela Alexandra Lombardiniho prostredníctvom dobovým fotografií a dokumentov. V pivnici je zobrazená história domu. Alexander Lombardini tu žil trvalo v rokoch 1852-1862 a prechodne v rokoch 1862 až 1873. Napísal desiatky článkov o hradoch, Turzovi, Žiline. Napísal jedinú knihu „Stručný dejepis slobodného mesta Žiliny“, jeho najvýznamnejším dielom je „Slovenský Plutarch“, ktorý vychádzal dva roky na pokračovanie v Slovenských pohľadoch. Tu zhrnul vedomosti o viac ako dvesto osobnostiach slovenského kultúrneho, literárneho, spoločenského, vedeckého a politického života na Slovensku. Z Lombardiniho diela sa čerpá ešte i v súčasnosti. V rámci akcie sa uskutočnil bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpili:

  • súbor Rozsutec s pesničkami
  • DFS Cipovička pri CVČ Spektrum s programom Vítanie jari
  • Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, ktorej žiaci zahrali skladby pre gitaru a akordeón.

Expozíciu pripravili organizátori:

  • Spoločnosť G.R.F. Žilina zastúpená Jozefom a Milanom Sekerovcami
  • Občianske združenie FACTA NON VERBA zastúpené PhDr. Mariánom Mrvom a Janou Kollárovou
  • Štátny archív v Bytči – pobočka Žilina zastúpený riaditeľom Mgr. Petrom Štanským.

Scenár expozície pripravili PhDr. Marián Mrva a Mgr. Peter Štanský a grafickú realizáciu Jana Kollárová.

Galéria

© Facta non Verba, 2010, design and webprogramming: www.janakollarova.sk                                                               Stať sa fanúšikom na Facebooku fb