Pečate a pečiatky obce Veľké Rovné

Ladislav Fapšo – Pečate a pečiatky obce Veľké Rovné

Dielo Ladislava Fapša Pečate a pečiatky obce Veľké Rovné bola vôbec prvou publikáciou z edičného radu Memoria nostra.

Výber nebol náhodný. Rok 2008 bol jednak rokom veľkého výročia Žiliny a blízkeho regiónu, k čomu však už vyšlo množstvo publikácii, jednak bol významným rokom pre hlavné mesto slovenského drotárstva – Veľké Rovné, ktoré si pripomenulo 600.rokov od prvej písomnej zmienky, týkajúcej sa jej najstaršej časti Rimanovíc.

Na počesť tohto výročia vyšla publikácia autora Ladislava Fapša o pečatiach a pečiatkach využívaných v priebehu histórie v obci Rovné, dnes Veľké Rovné. Autor počas svojho bádania zistil, že je veľmi málo vedomostí o pečatiach a pečiatkach, ktoré sa používali v obci. Nedalo mu to a začal zhromažďovať ich kópie. Podarilo sa mu zozbierať doteraz najrozsiahlejší súbor používaných pečatí a pečiatok v obci Veľké Rovné.

Niektoré už publikoval vo svojom katalógu k výstave venovanej dejinám obce a najmä obydliam drotárov a drotárskym rodinám. Knižka má najmä popularizovať lokálnu sfragistiku a mala byť impulzom pre ďalší výskum danej problematiky. Ide na Slovensku o pomerne ojedinelú publikáciu. Môže byť inšpiratívnym podnetom pre archivárov a historikov. Čas dal za pravdu nám a dnes už môžeme len konštatovať, že celý náklad bol beznádejne rozobraný. Našou snahou preto bude vyjsť v ústrety čitateľom vydaním aspoň elektronickej verzie knihy.

© Facta non Verba, 2010, design and webprogramming: www.janakollarova.sk                                                               Stať sa fanúšikom na Facebooku fb