Ladislav Fapšo – Použitie liatiny v drotárskom prostredí

Ladislav Fapšo – Použitie liatiny v drotárskom prostredí

Občianske združenie FACTA NON VERBA, Centrum pre dejiny Žiliny a dejiny drotárstva vydalo v rámci svojho edičného radu MEMORIA NOSTRA knihu autora Ladislava Fapša s názvom Použitie liatiny v drotárskom prostredí.

Publikácie, či už odborné alebo populárne náučné, venované problematike liatiny na území Slovenska sú veľmi zriedkavé a za posledných niekoľko rokov by sa dali spočítať na prstoch jednej ruky. Z toho dôvodu je potrebné oceniť odvahu autora (dlhoročného jediného konzervátora a reštaurátora drôtu na Slovensku – dnes strojárenského robotníka), ktorý sa pustil do veľmi neľahkej úlohy stručne charakterizovať históriu a výrobu liatiny, spôsob odlievania liatinových predmetov, výrobu liatinových nádob a zároveň popri tom zmapovať zlievarenské podniky.

V druhej polovici knihy, ktorá je cenná predovšetkým tým, že jej predchádzal dlhoročný terénny výskum, sa autor zameral na lokalizáciu liatinových nádob v obci Veľké Rovné, spôsoby opravy liatinových hrncov drotármi a v závere sa venoval problematike úpravy liatinových predmetov. Publikácia je doplnená množstvom autentických dobových predmetov. Cennú pomoc a rady poskytla autorovi pri tvorbe Mgr. Jaroslava Mrvová.

Publikácia bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a celého radu sponzorov a podporovateľov.

© Facta non Verba, 2010, design and webprogramming: www.janakollarova.sk                                                               Stať sa fanúšikom na Facebooku fb