Historické pohľadnice

Občianske združenie FACTA NON VERBA, Centrum pre dejiny Žiliny a dejiny drotárstva, sa už od samotného začiatku (ešte pod hlavičkou Castelan), venuje pátraniu po stopách slovenských drotárov a hľadaniu informácií, ktoré by dotvorili mozaiku dejín mesta Žiliny. Zorganizovali sme desiatky akcií, prednášok, výstav. Aktívnymi sme i na publikačnom poli, kde sme začali vydávať edičný rad Memoria Nostra a ako jeho súčasť i pod edíciu SPOMIENKY NA ŽILINU. Väčšina našich aktivít sa stretla s porozumením verejnosti a teší nás, že nerobíme svoju prácu zbytočne. V roku 2012 si Žilina pripomína

700. výročie prvej priamej písomnej zmienky o Žiline ako o meste. „Civitas Zylinensis“ („mesto Žilina“) sa prvýkrát spomína 23. apríla 1312 v listine, v ktorej Lorand, kastelán z Košece, udelil dedičné richtárstvo v obci Kolárovice istému Henrichovi, pričom sa uvádza, že Henrich a jeho obec sa má pri správe Kolárovíc riadiť tým istým mestským právom, ktoré používa mesto Žilina. 700-ročnica predstavuje významné výročie v živote každého mesta. Z toho dôvodu sa i naše občianske združenia rozhodlo svojimi aktivitami pripomenúť občanom Žiliny tento veľký sviatok. Sme veľmi radi, že sme našli pochopenie známeho žilinského podnikateľa Ing. Petra Belinského a firiem Auto Becchi a PNEU STYLE, ktorí sa rozhodli podporiť náš hlavný projekt venovaný 700. výročiu, a to nástenný kalendár približujúci prostredníctvom historických pohľadníc podoby niektorých častí starej Žiliny. PhDr. Marián Mrva FACTA NON VERBA, o.z.

Historické pohľadnice Auto Becchi PNEU STYLE
© Facta non Verba, 2010, design and webprogramming: www.janakollarova.sk                                                               Stať sa fanúšikom na Facebooku fb